۱۲,۶۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: براید و رین (1996) و کریستنسن (1997)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش عقاید و باورها در مورد نقش پدران

سن: والدین کودکان خردسال – پیش دبستانی

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 15

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (12/ 08/ 1399)