۲۰,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: لو، مونرو، مک کورکل (1993)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش تجربه غم و واکنش به سوگ برای افرادی که فقدانی را تجربه کرده اند

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 22

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (20/ 09/ 1400)