۳۰,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: واترمانا، شوارتزب، زامبوانگاه، راورتد، ویلیامز، آگوچای،  گیکف، دانلان (2010)

هنجارکنندگان: آزمون در پژوهش احمدی، نمازی زاده، بهزادنیا (1392) مورد استفاده قرار گرفته است (سجاد اسدی، در پژوهش خود با عنوان امید به زندگی در ورزشکاران معلول:بررسی نقش بهزیستی فضیلت گرا و تحمل ابهام از آزمون استفاده می کند). آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش بهزیستی

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 21

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (30/ 08/ 1400)