۴۳,۴۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: بث هادنال استام  (2005)

هنجارکنندگان: آزمون توسط محمدی، برهانی و روشن زاده (1394) هنجار شده است.  آزمون اعتبار، پایایی و هنجار ایرانی و خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر بلند دارد.

حوزه های کاربردی: تشخیص آسیب و خستگی از دلسوزی در مشاغل خدماتی مانند پرستاری، مددکاری، روانشناسی، مشاوره و …

سن: 15 سال به بالا

سطح تحصیلات: تمام سطوح

تعداد سوال: 30

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/03/03)