۱۷,۵۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: میشل (1983)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش میزان درک والدین از وضعیت بیماری فرزند

سن: بزرگسالان دارای فرزند بیمار

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 31

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/04/16)