۸,۴۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: روگ، فینچام، کراستا و میانکی (2016)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش کیفیت روابط بین فردی

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 16

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/06/31)