۱۵,۴۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: ویلیامز، یو، جکسون و اندرسون (1997)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش تبعیض رفتاری

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: حداقل پایه ششم

تعداد سوال: 30

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (30/ 01/ 1398)