۴۲,۰۰۰ تومان با احترام

مبلغ خرید برای تفسیر آزمون است و پکیج آزمون فروخته نمی شود.

طراحان آزمون: آلن و مایر (1991)

حوزه های کاربردی:

  • مشخص کردن میل ماندن در شغل فعلی جهت سرمایه گذاری آموزشی بر کارکنانسنجش میل به غیبت از کار (به کارگیری افراد متعهد در پروژه ها و ارتقا شغلی)
  • سنجش میزان بی تفاوتی کارکنان در برابر اهداف سازمان (تنزل شغلی کارکنان ناکارآمد)

سن: بزرگسالان شاغل

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 24

زمان اجرا: کمتر از 5 دقیقه

شما به سوالات آزمون پاسخ می دهید و نتایج توسط شرکت آرامیس تفسیر شده و ارسال می گردد.

این مبلغ برای تفسیر آزمون یک آزمودنی است. تعداد بالای 30 نفر شامل 20% تخفیف می شود.