۲۴,۵۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: میلون (1994)

هنجارکنندگان: آزمون توسط شریفی (1381)؛ چگینی، دلاور و غرایی (1392) هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار ایرانی و خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر بلند دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش شخصیت ضد اجتماعی

سن: بزرگسالان بالای 18سال

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 71

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/05/23)