۴۲,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: پرتزر، اپستین، فلمینگ (1991)

هنجارکنندگان: آزمون به وسیله محمدخانی، آزادمهر و متقی (1389) در ایران هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش نگرش های همسران به ازدواجشان

سن: بزرگسالان متاهل

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 39

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (20/ 04/ 1399)