۱۲,۶۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: جونز، اولدرباک، فیگورودو (2011)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش گرایش به خیانت زناشویی

سن: بزرگسالان دارای رابطه متعهدانه

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 7

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (12/ 04/ 1399)