۳۵,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: اوکانر، بری، ویز، بوش، سمپسون (1997)

هنجارکنندگان: آزمون توسط  مقدسه عباسی (1390)، یوسف زاده و یثربی (1394) هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار ایرانی و خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: انواع مختلف آمادگی برای گناه بین فردی را می سنجد که از اضطراب در مورد صدمه به دیگران در هنگام دنبال کردن یا دستیابی به اهداف شخصی مثبت ناشی شده است.

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 67

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/02/30)