طراحان آزمون: دیوید اف هرلبرت (1991)

هنجارکنندگان: آزمون توسط یوسفی و همکاران (1390) در ایران هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش میزان جرات‌ورزی جنسی فرد

سن: بزرگسالان متاهل

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 25

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (24/ 02/ 1401)

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.