طراحان آزمون: گلدبرگ (1972)

هنجارکنندگان:هومن (1376)، پالاهنگ (1374)، مجاهد (1374)، یزدان پناه (1375)، میرخشتی (1375)، صولتی (1377) آزمون را در ایران هنجار کردند. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش  سلامت روان

سن: نوجوانان و بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 28

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.