۱۱,۲۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: استرانگ، آنتونی، یریس، هاردی، والاس، آزمور، دادلی و کنورثی (2017)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: ارزیابی چند بعدی مهارت های انعطاف پذیری کودک یا نوجوان در دنیای واقعی بوسیله گزارش والدین/فرد مطلع

سن: 6 تا 17 سال

سطح تحصیلات: ابتدایی و متوسطه

تعداد سوال: 27

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (16/ 08/ 1398)

* آزمون بر روی گروه کودکان اتیسم و عادی با هدف تفکیک میزان انعطاف پذیری کودکان اتیسم هنجار شده است.