۹,۸۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: فیلدز، ون جارزولد، لیولین، فیشر، توک، واردل (2014)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش ترجیح غذایی کودکان

سن: 4 تا 16 سال

سطح تحصیلات: پیش دبستانی، دبستان، متوسطه

تعداد سوال: 75

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/07/27)