۳,۵۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: جوشن لو و همکاران (2015)

هنجارکنندگان: آزمون توسط جوشن لو و همکاران (2015) هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار ایرانی و خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش شکنندگی شادی

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 4

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/03/23)