۲۶,۶۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: ساموئل، ریدل، لینام، میلر و ویدیگر (2014)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش اختلال وسواسی اجباری

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 48

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/03/18)