۳۱,۵۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: برنان، کلارک و شیور (1989)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش روابط عاطفی – وابستگی

سن:  نوجوانان و بزرگسالان

سطح تحصیلات: متوسطه به بالا

تعداد سوال: 36

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1397/03/10)