۱۷,۵۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: ویمز، کاستا، دهون، ورمن (2004) بر اساس نظریه تیلیچ (1952)

هنجارکنندگان: آزمون توسط اعتماد، دهقان منشادی، مظفری (1395) هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار ایرانی و خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش اضطراب وجودی

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 13

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/11/12)