طراحان آزمون: دریگوتاس، سافستورم و جنتیلیا (1999)

هنجارکنندگان: آزمون توسط سامی، نظری، محسن زاده و طاهری (1393) هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش خیانت عاطفی و فیزیکی بوسیله ارزیابی شدت رابطه با شخصی غیر از شریک زندگی

سن: بزرگسالان متاهل

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 11

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/12/15)

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.