۳۵,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: برنستین، استین، نیوکامب، والکر، پوگی، آلووالیا، استوکز، هندلزمن، مدراونا، دزموند، و زول (2003)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: غربال افراد با پیشینه سوء استفاده و غفلت

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 28

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/11/10)