۲۸۰,۰۰۰ تومان با احترام

مبلغ خرید برای تفسیر آزمون است و پکیج آزمون فروخته نمی شود.

طراحان آزمون: دان پاپ (1993)

حوزه های کاربردی: سنجش هوشبهر و نیمکره برتر مغز

سن: 14 تا 75 سال

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 10 بخش (186 سوال)

زمان اجرا: 30 تا 60 دقیقه

این مبلغ برای تفسیر آزمون یک آزمودنی است. تعداد بالای 30 نفر شامل 20% تخفیف می شود.