۱۲,۶۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: سین سین تان و شیلا هولاب (2010)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه دارد.

حوزه های کاربردی: ارزیابی باورهای والدین در مورد تنظیم انرژی

سن: والدین کودکان 3 تا 9 سال

سطح تحصیلات: پیش دبستانی و دبستان

تعداد سوال: 8

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1398/04/08)