طراحان آزمون: کنث، گادو، جویس و اسپرافکین (1997)

هنجارکنندگان: فرزاد، امامی پور، وکیل قاهانی (1390) آزمون را در ایران هنجار کردند. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: تشخیص و غربال اختلال های رفتاری و هیجانی کودکان

سن: 5 تا 12 سال

سطح تحصیلات: پیش دبستان تا متوسطه

تعداد سوال: 97 والدین – 77 معلمان

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.