۳۵,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: گریچ، سید و فیچام (1992)

هنجارکنندگان: این آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش تعارض ازدواج از دید کودکان

سن: 9 تا 12 سال، 17 تا 21 سال و بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام سطوح

تعداد سوال: 48

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/04/02)