۷۰,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: اسمیت، لام، بیفولکو و چلکی (2002)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: غربالگری تشخیص افراد با تجارب مضر کودکی در زمینه پژوهشی

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 53

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (19/ 08/ 1398)