۱۱,۲۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: وردل، گوتری، ساندرسون و راپورپورت (2001)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش سبک های غذا خوردن در کودکان

سن:  4 تا 9 سال

سطح تحصیلات: پیش دبستانی و دبستان

تعداد سوال: 35

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/06/10)