۸,۴۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: شاپکا و مقصودی (2016)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش جرایم و خشونت های سایبری

سن: 11 تا 13 سال

سطح تحصیلات: متوسطه

تعداد سوال: 24

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1397/02/25)