۲۸۰,۰۰۰ تومان با احترام

مبلغ خرید برای تفسیر آزمون است و پکیج آزمون فروخته نمی شود.

طراحان آزمون: صالح (1399)

حوزه های کاربردی: سنجش شایستگی رفتاری مدیران سطوح مختلف و کارکنان در کانون ارزیابی

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 96

زمان اجرا: کمتر از 30 دقیقه

این مبلغ برای تفسیر آزمون یک آزمودنی است. تعداد بالای 30 نفر شامل 20% تخفیف می شود.