طراحان آزمون: بک و همکاران (1990)

هنجارکنندگان:کاویانی و موسوی (1387) آزمون را در ایران هنجار کرده است.. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش اضطراب

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 21

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.