۱۸,۲۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: واتلی (2006){در ایران ویتلی ترجمه شده است}

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد (در پژوهش علی تبار و همکاران استفاده شده است). آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: درک بهتر از آنچه افراد در مورد مسایل مربوط به خیانت فکر و احساس می کنند.

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 12

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (26/ 11/ 1397)

* پژوهش مربوط به هنجار آزمون توسط علی تبار و همکاران از سال 93 تا کنون به چاپ نرسیده است.