۲۳,۸۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: یولاندا سانچز-ساندوول ؛ لورا وردوگو ؛ فرانسیسکو خاویر دل ریو (2019)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: ارزیابی والدین در مورد آینده فرزندانشان (مرتبط با اجتماعی سازی والدین و سازگاری کودکان)

  •  ارزیابی انتظارات والدین از ابعاد مختلف زندگی نوجوانان
  •  در حوزه روانشناسی تربیتی برای شناسایی عدم تطابق انتظارات والدین و نوجوانان

سن: بزرگسالان (برای نوجوانان 12 تا 16 سال خود)

سطح تحصیلات: تمام مقاطع (برای نوجوانان سطح متوسطه خود)

تعداد سوال: 14

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (09/ 09/ 1399)