۱۵,۴۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: جودا، گرانت، میلز و لچنر (2014)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش کنترل اجرایی بر توجه

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 12

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1397/03/01)