۱۴,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: دریبری و رید (2001)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد ولی در پژوهش های متعدد استفاده شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش تمرکز توجه

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 20

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1400/04/14)