طراحان آزمون: ریموند برنارد کتل (1949)

حوزه های کاربردی: پیش بینی رفتار واقعی فرد در شرایط معین، مشاوره بالینی، پیشرفت تحصیلی، سازمانی- صنعتی، مشاوره ازدواج، خانواده درمانی و پژوهشی، سنجش میزان هوش، شناسایی ویژگی های شخصیت،بررسی میزان کشمکش و هماهنگی هیجانی میان همسرا

سن: 16 سال به بالا

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 186

زمان اجرا: کمتر از 60 دقیقه

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.