نمایش 1–12 از 13 نتیجه

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

آزمون استعدادیابی و جانشین پروری Onet

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

آزمون تعهد سازمانی آلن و مایر

۴۲,۰۰۰ تومان با احترام
۴۴,۰۰۰ تومان با احترام

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

آزمون رضایت شغلی مینه سوتا

۱۱۲,۰۰۰ تومان با احترام

آزمون های نگرش، ارزش، عادات و علایق

آزمون رغبت سنج شغلی هالند

۱۱۲,۰۰۰ تومان با احترام

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

آزمون شایستگی های رفتاری کانون ارزیابی

۲۸۰,۰۰۰ تومان با احترام

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

آزمون شخصیت مینه سوتا 2 تجدیدنظر شده

۱۱۲,۰۰۰ تومان با احترام
۱۱۲,۰۰۰ تومان با احترام
۴۲,۰۰۰ تومان با احترام

آزمون های هوش، استعداد، خلاقیت

آزمون هوش چندگانه گاردنر (استعداد)

۱۸۲,۰۰۰ تومان با احترام

آزمون های هوش، استعداد، خلاقیت

آزمون هوش ریون

۱۴,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰ تومان با احترام
۱۰۴,۵۰۰ تومان۱۱۲,۰۰۰ تومان با احترام