براى ارزیابى موثرتر نیازهاى سازمان یا شرکت خود مى توانید به آزمون هاى روانسنجى آرامیس که بر اساس اسلوب، اهداف و رسالت سازمان و یا شرکت شما طراحى مى شود مراجعه نمایید.

اکنون بخشى از سوال هاى این چنین را با شما درمیان مى گذاریم:

 •  مانند بسیاری از شرکت های همکار به دنبال ارتقاء کیفیت منابع انسانی هستید؟ اگر پاسخ شما بله است ادامه دهید
 •  ISO 9001:2008 (استاندارد مدیریت کیفیت) را دریافت کرده اید؟
 •  EFQM (گواهینامه تعالی سازمانی) را دارید؟
 •  برای به دست آوردن ISO 10667 (استاندارد کیفیت سنجش کارکنان و ممیز کار) تلاش کرده اید؟
 •  برای کمک به تصمیم گیری در استخدام از آزمون های روان سنجی استفاده می کنید؟
 •  به طور عینی و علمی می توانید افرادی که متناسب با موقعیت شغلی مورد نظرتان نیستند را رد کنید؟
 •  اطمینان دارید کارمند جدیدی که استخدام می کنید با فرهنگ سازمان هماهنگ خواهد شد؟
 •  قادر هستید مشخصات مشاغل سازمان یا شرکت را با مشخصات کارکنان تطبیق دهید؟
 •  ابزار گزینش مورد نیاز برای تصمیم گیری آگاهانه در استخدام را در اختیار دارید؟
 •  آیا میزان اثربخشى دوره هاى آموزشى برگزارشده براى کارکنان را سنجیده اید؟

اگر پاسخ شما به بیشتر از دو سوال «نه» است، قطعا نیاز به مشارکت ما دارید.

 

 ما به روش های زیر می توانیم به شما کمک کنیم

 •  مدیریت پروژه های اجرای آزمون
 •  نمره دهی و تفسیر دقیق و کاربردی نتایج آزمون ها با استفاده از تکنولوژی روز جهان
 •  گزارش دهی نتایج آزمون ها بر اساس اهداف و نیازهای سازمان
 •  معرفی آزمون های روان سنجی مناسب برای استخدام کارکنان جدید یا سنجش وضعیت کارکنان فعلی
 •  ساخت و استانداردسازی آزمون ها و نظرسنجی های متناسب با اهداف سازمان بر اساس اصول علمی روان سنجی
 •  سنجش نقاط قوت و ضعف توانایی ها، رفتار و سبک کار پرسنل
 •  تطبیق شایسته کارکنان با شرح مشاغل سازمان (بر اساس پژوهش های وزارت کار و امور اجتماعی ایالات متحده آمریکا و اروپا)
 •  اطمینان از دقت فرایند استخدام به واسطه کاربرد معیارهای استاندارد
 •  تیم سازی کارآمد، توسعه تیم، و بهبود عملکرد تیم
 •  کاهش ضرر و زیان شرکت بر اساس استخدام کارکنان، و افزایش و بهبود بازدهی کار سازمان با مدیریت روند استخدام و کارگماری افراد مناسب
 •  کاهش حجم کار مدیران و مسئولان استخدام با انتخاب سریع و مناسب افراد و معرفی آنها برای مصاحبه
 •  مشاوره تخصصی توسط کاربران حرفه ای آزمون ها، روان شناسان و کارشناسان منابع انسانی
 •  مطالعه رفتار مصرف کننده در حوزه خدمات و تولید
 •  سنجش شایستگى کارکنان
 •  برگزارى آزمون هاى انطباق تحصیلى- شغلى براى دانش آموزان، دانشجویان، داوطلبان ورود به دانشگاه ها و داوطلبان استخدام در سازمان ها و شرکت ها به پیرو نتایج برگزارى دوره هاى آموزشى مورد نیاز
 •  برگزارى آزمون هاى روان شناختى براى عموم با هدف تعریف دوره هاى آموزشى و مشاوره مورد نیاز
 •  برگزارى آزمون هاى سرى زمانى (قبل از آموزش، در طول آموزش، پس از آموزش) سنجش کارآمدى و اثربخشى دوره هاى آموزشى
 •  برگزارى آزمون هاى سنجش روان شناختى مدیران، پرسنل، مدرسان به منظور ارتقاء سطح کیفیت فعالیت شغلى
 •  برگزارى پودمان سنجش و ارزیابى منابع انسانى
 •  برگزاری پودمان طراحی آزمون
 •  برگزاری همایش های تخصصی