پرسشنامه هویت سازمانی چنی

پرسشنامه هویت سازمانی چنی

نام آزمون

فارسی:  پرسشنامه هویت سازمانی چنی

انگلیسی: (Organizational Identification Questionnaire (OIQ

 

طراحان آزمون: چنی  (1982)

حوزه های کاربردی: سنجش هویت سازمانی

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 25

زمان اجرا: کمتر از 10 دقیقه

معرفی

چنی (1982) آزمون را با هدف سنجش هویت سازمانی بزرگسالان طراحی کرد.

آزمون 25 ماده دارد و برای مشخص کردن میزان پذیرش هویت سازمان توسط کارکنان کاربرد دارد.

گزینه های آزمون لیکرتی 7 بخشی است و از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم به عبارات پاسخ داده می شود.

هنجارها

سلیمانی و همکاران (1391)، امین بیدختی و همکاران (1395) از پرسشنامه هویت سازمانی چنی در پژوهش خود استفاده کردند (هرچند با فرمت اصلی متفاوت بود).

مولفه های مورد سنجش

وفاداری، شباهت، عضویت

تعاریف

هویت سازمانی یکی از وابستگی های روان شناختی است و زمانی اتفاق می افتد که اعضا مشخصات و ویژگی های سازمان را قبول کرده اند. و آن ها را به عنوان ویژگی های خودشان تعریف می کنند.

در واقع، هویت سازمانی اعضا را قادر می کند مشارکت بیشتر و بدون هیچ گونه چشم داشت مادی در سازمان داشته باشند. و با رفتارهایی مانند پیروی، وفاداری و مشارکت در سازمان باعث سود و منفعت آن شوند (جیئی، سو و ژو، 2010).

منبع

امين بيدختي علي اكبر, جعفري سكينه, مرادي مقدم مجيد. (1395). رابطه جامعه پذيري سازماني و اشتياق شغلي معلمان با نقش ميانجي هويت سازماني. نشریه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 3، شماره 4، ص 563 – 582.

Ge, J., Su, X. & Zhou, Y. (2010). Organizational socialization, organizational identification and organizational citizenship behavior: An empirical research of Chinese high-tech manufacturing enterprises. Nankai Business Review International, 1(2), 166-179.

Cheney, G. (1982). Organizational identification as a process and product: A field study. Unpublished master’s thesis, Purdue University.

دانشنامه جامع آزمون های روانشناختی

لینک اجرا و تفسیر پرسشنامه

پرسشنامه هویت سازمانی چنی
پرسشنامه هویت سازمانی چنی-فرم بلند
پرسشنامه هویت سازمانی چنی
پرسشنامه هویت سازمانی چنی – فرم کوتاه

 

دیدگاهتان را بنویسید

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟