بایگانی دسته بندی ها فروش آزمون های روانشناختی

فروش پرسشنامه نقش پدر

پرسشنامه نقش پدر-تجدیدنظرشده

نام آزمون فارسی: پرسشنامه نقش پدر انگلیسی: (Role of the Father Questionnaire (ROFQ   طراحان آزمون: پالکویتز (1984) هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. حوزه های کاربردی: سنجش عقاید و باورها در مورد نقش پدران سن: والدین نوزادان سطح تحصیلات: تمام مقاطع تعداد سوال: 15 ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا […]

فروش پرسشنامه نقش پدر-تجدیدنظرشده

پرسشنامه نقش پدر-تجدیدنظرشده

نام آزمون فارسی: پرسشنامه نقش پدر-تجدیدنظرشده انگلیسی: (Role of the Father Questionnaire-Revised (ROFQ-R   طراحان آزمون: براید و رین (1996) و کریستنسن (1997) هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. حوزه های کاربردی: سنجش عقاید و باورها در مورد نقش پدران سن: والدین کودکان خردسال – پیش دبستانی سطح تحصیلات: […]

فروش مقیاس ادراک رفتارهای فداکارانه

مقیاس ادراک رفتارهای فداکارانه

نام آزمون فارسی: مقیاس ادراک رفتارهای فداکارانه انگلیسی: Perception of Sacrifice Measure (PSM) طراحان آزمون: هارپر و فیگورس (2008) هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی دارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی و ایرانی دارد. حوزه های کاربردی: درک رفتارهای فداکارانه شخص و همسر فرد سن: بزرگسالان متاهل سطح تحصیلات: تمام مقاطع تعداد سوال: 50 ترجمه و گردآوری: […]

فروش پرسشنامه جدید انگیزه تغییر

پرسشنامه انگیزه تغییر

نام آزمون فارسی: پرسشنامه انگیزه تغییر انگلیسی: Motivation for Change Questionnaire (MCQ)   طراحان آزمون: گارد، ریوانو، گراهن (2005) هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. حوزه های کاربردی: سنجش قدرت عوامل تحریک کننده برای تغییر زندگی و کار فرد سن: بزرگسالان سطح تحصیلات: تمام مقاطع تعداد سوال: 48 ترجمه و […]

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟