ما در حوزه های زیر می توانیم به شما کمک کنیم

اجرای آزمون  تحصیلی

 •  اجرای آزمون های روانشناسی معتبر انتخاب رشته تحصیلی – شغل
 •  برگزاری آزمون های آمادگی تحصیلی، هوش، استعداد، خلاقیت
 •  اجرای آزمون های شخصیت کودکان و نوجوانان
 •  برگزاری آزمون های سلامت (مثال: بیش فعالی، اضطراب، پرخاشگری، …)

اجرای آزمون پیشرفت در زندگی

 • برگزاری آزمون های موفقیت
 • برگزاری آزمون های انگیزه
 • برگزاری آزمون های امید به زندگی
 • برگزاری آزمون های استعدادیابی

اجرای آزمون شغلی

 • برگزاری آزمون های انتخاب شغل بر اساس شبکه مشاغل آمریکا ONET  (برحسب شخصیت، علایق، استعداد و توانایی)
 • برگزاری آزمون ها و مصاحبه های رفتاری و روانشناختی استخدامی
 • برگزاری آزمون ها و مصاحبه های ارتقای کارکنان
 • برگزاری آزمون های سلامت و شایستگی کارکنان

اجرا و تفسیر آزمون های:

 • آزمون شخصیت
 • آزمون شغلی، صنعتی، سازمانی (مانند: رضایت شغلی، تعهد سازمانی، سلامت سازمانی و …)
 • آزمون رفتار، روابط، زندگی و انگیزه
 • آزمون سلامت روان، عصب روان شناختی
 • آزمون نگرش، ارزش، عادات و علایق
 • آزمون هوش، استعداد، خلاقیت

خدمات

 • تهیه و ارایه آزمون های معتبر و رایگان روانشناختی
 • معرفی آزمون های روانشناختی جدید
 • معرفی آزمون های روانشناختی مرتبط با موضوعات روز
 • برگزاری همایش، جشنواره، سمینار و … (موفقیت، استعداد، هوش، خلاقیت، انگیزه، ….)
 • برگزاری آزمون های سرگرمی روانشناسی

مزایای متمایز کننده آرامیس

اجرا:

 • استفاده از آزمون های معتبر و هنجار شده بومی
 • برنامه ریزی اجرا برحسب شرایط و قوانین شرکت یا سازمان مربوطه
 • برگزاری آزمون های انتخاب شغل بر اساس شبکه مشاغل آمریکا ONET برحسب شخصیت، علایق، استعداد و توانایی
 • برگزاری آزمون ها و مصاحبه های رفتاری و روانشناختی استخدامی ساختارمند و بر اساس مولفه های شایستگی
 • برگزاری آنلاین آزمون ها:

     مزایا:

 • تحلیل و تفسیر در کوتاهترین زمان
 • حذف هزینه های چاپ، علامت خوانی، برگزاری آزمون، سرور و …
 • قابلیت بارگزاری در سامانه داخلی سازمان یا شرکت
 • اجرا در دورترین نقاط ایران و جهان

نتایج:

 • ارایه کارنامه نمرات همراه با تفسیر آزمون ها
 • تفسیر تکمیلی متخصص روانسنجی با مجوز از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره
 • ارایه تحلیل های آماری ترکیبی از نتایج
 • معرفی دوره های آموزشی مورد نیاز مرتبط با نتایج آزمون ها
 • بهینه سازی تفسیر آزمون ها برحسب موارد مورد نیاز سازمان یا شرکت
 • تحویل نتایج در کوتاه ترین زمان ممکن و بلافاصله پس از اجرای آزمون

هزینه:

 • هزینه اجرا بر مبنای تعرفه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
 • تخفیف یا اجرای آزمون های رایگان برای قراردادهای با تعداد نفرات بالا